In de   hoofdstad van het multiculturele Transsylvanie, heeft er een grote etnische zuivering  binnen de tijdspan van een mensenleven plaatsgevonden, zo was in 1920 nog 80 %  van de bevolking Hongaars , nu is bijna 80 % Roemeens en een kleine 20 % Hongaars. Tot aan de toetreding tot de Europese Unie werden de autonome Hongaren nog  van staatswege gediscrimineerd en in het openbaarbaar vernederd !

 

Als  voorwaarde tot  de toetreding tot de Europese unie heeft de republiek Roemenie middels verdragen, de regionale taal van de autonome Hongaarse minderheid erkend en basale mensenrechten en taalrechten geratificeerd.

 

Helaas is de gemeente Cluj- Napoca -tegen deze afspraken in - weer een radicaal chauvinistische koers gaan varen.  Zo zijn op 22-5-2011 alle meertalige openbare borden, die tevens Hongaarstalige teksten bevatten verwijderd. Op 23-5-2011 is er een zeer discriminerende plaquette bij het beeld van koning Mátyás –het symbool van de Hongaarse minderheid geplaatst. Op 10-6 heeft  Mevrouw Oana Buzatu woordvoerster van de gemeente  Cluj Napoca (Hongaars : Kolozsvár ) verklaard dat de gemeente het gebruik van  niet-Roemeenstalige  teksten in het openbaar zal gaan beboeten.

 

Het gebruik van de regionale taal in het openbaar is een basisrecht op grond van het geratificeerde verdrag voor regionale talen, het plaatsen van een discriminerende plaquette is verboden bij een Beschermd monument, het beboeten van Hongaarse teksten is in strijd met artikel 1 van het Europees verdrag van mensenrechten. Een pikant detail is dat Cluj - Napoca nota bene een stad is met Hongaarse taalfaciliteiten volgens de Roemeense wet 215 uit 2001.   Buitenlandse ondernemingen die tevens niet - Roemeenstalige  teksten in het openbaar gebruiken, zoals de firma ISDC worden hiervoor niet vervolgd, waardoor het werkelijke motief ( etnische  discriminatie )  van de Gemeente Cluj-Napoca niet meer te verhullen is.

 

Overigens zijn er geen gevallen bekend van de Nederlandse overheid die op een dergelijke schaal taalrechten van haar eigen onderdanen of Europese Onderdanen schendt. Zo worden de taal rechten van de Friezen wel gerespecteerd en krijgen alle Roemeenstalige  bezoekers aan Nederland, die profiteren van hun Europese rechten,  rechtshulp in hun eigen taal indien ze worden verdacht van strafbare feiten zoals bijvoorbeeld het Skimmen van bankpassen.

 EC Human Rights Central Europese  Juni 2011

 

 

 

Openbare Vernedering van Hongaren in Transsylvanie. Op het eerste bord staat: Art 13: In Roemenie is de officiële taal Roemeens. ** Het tweede bord verwelkomt de bezoeker elke dag in een andere taal maar niet in het Hongaars. Deze borden           stonden tot  2009  in Cluj-Napoca!


10-06-2011TAALRECHTEN WORDEN NIET NAGELEEFD IN CLUJ-NAPOCA ( KOLOZSV
ÁR )

.

 

VOOR DE TOETREDING

TOT DE EUROPESE UNIE

 

NA DE TOETREDING

TOT DE  EUROPESE UNIE

20-05-2011 

23-05 DISCRIMINERENDE  PLAQUETTE BIJ  SYMBOOL  HONGAARSE           BEVOLKING

10-6 GEMEENTE BEBOET GEBRUIK HONGAARSE TAAL IN HET OPENBAAR

NEDERLANDSE ISDC  WORT NIET VERVOLGD VOOR HET GEBRUIK

VAN DE ENGELSE TAAL !

IN HET
OPENBAAR.

MEER I NFORMATIE:

25-05-2011 Open brief aan de Burgemeester van Cluj—Napoca met het verzoek om afstand te nemen van het Chauvinistische erfgoed van Funar.

 G.Landman November 2011 20-11-2010 TAALRECHTEN IN CENTRAAL –EUROPA  ;

G.Landman  September 2010 Taalrechten in Roemenië; Groot Verschil tussen papier en praktijk ;

G. Landman februari 2010 De Nederlandse naleving van de taalrechten van de Friese minderheidstaal is een voorbeeld voor de rechtspraktijk van  Slowakije en Roemenië 

 * Brief verzonden op 5-11-2009 aan de Burgemeester van Cluj-Napoca, de heer Sorin Apostu met het verzoek de discriminerende borden te verwijderen.   *( Hierop is nooit een antwoord gekomen, de borden zijn binnen een maand na deze brief verdwenen )

 G landman Juni 2009: De Hongaren van Transsilvanië moeten vechten voor hun rechten. Taalstrijd in Kolozsvár / Cluj-Napoca   

.G. Landman April 2009 Analyse: Roemenië maakt haar eigen inwoners tot tweederangsburgers   ; Wikipedia : Cluj– Napoca / Kolozsvár  / Klausenburg ;       Wikipedia Gheorge Funar    

Meer informatie over taalrechten staat op  : http://www.language-rights.eu/  ;  Geert Wilders en Frits Bolkestein Centraal-Europa politiek nog niet rijp voor EU op 11 november 1996 in de Volkskrant;

Geert Wilders:  Hongarije en de minderhedenproblematiek in Centraal –Europa: de actuele situatie; het politieke debat in Nederland; geopolitieke consequenties; April 1996      ; Geert Wilders: Nobele intenties,nare consequenties: de Europese Unie en de ethnische minderheden in Centraal Europa, Liberaal Reveil oktober 1996  ; Geert Wilders. Europa sluit de ogen voor de onderdrukking van Hongaren. December 1995

 

22-05-2011