OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN CLUJ-NAPOCA

Geachte heer Apostu,                                                        Amsterdam 25-05-2011

Met ontzetting hebben wij kennis genomen van de aanvallen tegen de rechten van de Hongaarse minderheid, door het verwijderen van alle openbare borden in de stad Cluj-Napoca (Kolozsvár) die Hongaarstalige teksten bevatten. Informatievoorziening in de Hongaarse taal is overigens een basisrecht.

Verder hebben we kennis genomen van het tegelijkertijd plaatsen van een beledigende tekst bij een symbool van deze gemeenschap. Deze gemeenschap is bovendien door de naoorlogs etnische zuiveringen geslonken van ruim 50 % naar ongeveer 20 % van de bevolking van Cluj-Napoca.

We vragen u met klem om afstand te nemen van deze discriminatoire uitingen en zorg te dragen voor het respecteren van de rechten van de Hongaarstalige bevolking, conform de geratificeerde Europese verdragen.

Gedurende de toetreding tot de Europese Unie in  2007 hadden wij de hoop dat het  nationalisme en chauvinisme van uw voorganger, de heer Funar,  voorgoed tot het verleden zou horen. Op de website van Cluj-Napoca verklaart u bovendien dat uw stad een multiculturele en open stad is.( http://www.primariaclujnapoca.ro/en/ )

Het is overigens onze persoonlijke overtuiging dat deze nationalistische aanvallen niet alleen de Hongaarse minderheid beschadigen, maar ook het aanzien van uw stad en haar inwoners.

Graag nodig ik U uit om voor enkele dagen op onze kosten naar Nederland te komen zodat U kennis kunt nemen van de manier waarop de rechten van de Friese minderheid in Nederland worden gerespecteerd.

Hoogachtend,

 

Drs.  Gábor  Landman                                                                         Dr. László Marácz

 

EUROPEAN COMMITTEE HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

*

**

Art 13: In Roemenie is de officiële taal Roemeens.  ** Het tweede bord verwelkomt de bezoeker elke dag in een andere taal maar niet in het Hongaars. Deze borden stonden tot  2009  in Cluj-Napoca!